Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων

Vol.ΙΖ, No.33-34, 1965