[Βιβλιοκριτική] 'Αγησιλάου Περιστεράκι, Δίκτυς ό Κρής

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΛΣΤ, No.71-72, 1984, pages 165-168
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
165-168
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
'Αγησιλάου Περιστεράκι, Δίκτυς ό Κρής, έν 'Αθήναις 1984, σελ. 137.