Άνάλυσις ενός προβλήματος των αριθμητικών του Διοφάντου

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΙΕ, No.29-30, 1963, pages 285-289
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
285-289
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):