Βλυσίδου, Βασιλική Ν.

 • Βλυσίδου, Βασιλική Ν. (gre)
 • Vlysidou, Vasiliki N. (eng)
 • Βιογραφικό:
 • http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ibr/cvs/cv-vlyssidou-gr.pdf
 • Θέση:
  Διευθύντρια Ερευνών
 • Οργανισμός:
  Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ). Τομέας Βυζαντινών Ερευνών (KBE)
Εναλλακτικές Αποδόσεις:
 • Vlyssidou, Vassiliki
 • Vlyssidou, Vassiliki N.
 • Blysidu, B.
 • Vlysidou, Vasilikē
 • Vlysidou, Vasilikē N.