Γκιούρα, Ευλαμπία

  • Γκιούρα, Ευλαμπία (gre)
  • Gioura, E. (eng)