Ζέλλιου - Μαστοροκώστα, Ερατώ

Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Mastorokōsta, Eratō
  • Zelliou-Mastorokōsta
  • Μαστοροκώστα, Ερατώ Ζέλλιου -