Καθάριου, Κλεοπάτρα

  • Καθάριου, Κλεοπάτρα (gre)
  • Kathariou, Kleopatra (eng)