Κολυβά - Καραλέκα, Μαριάννα

  • Κολυβά - Καραλέκα, Μαριάννα (gre)
  • Kolyva - Karaleka, Marianna (eng)