Κριαράς, Εμμανουήλ Γ.

Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Kriaras, Emmanouēl
  • Kriaras, Emmanuel
  • Kriaras, E. (Emmanouēl)