Λάββας, Γεώργιος Π.

  • Λάββας, Γεώργιος Π. (gre)
  • Lavas, George P. (eng)