Μπαλτά, Ευαγγελία

 • Μπαλτά, Ευαγγελία,  (gre)
 • Balta, Evangelia,  (eng)
 • Βιογραφικό:
 • http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-balta-gr.pdf
 • Θέση:
  ∆ιευθύντρια Ερευνών
 • Οργανισμός:
  Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών. Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών
Εναλλακτικές Αποδόσεις:
 • Balta, Euangelia
 • Μπαλτά, Ε.
 • Balta E.