Πάλλης, Γεώργιος

  • Πάλλης, Γεώργιος (gre)
  • Pallis, Georgios (eng)
Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Pallēs, Giōrgos