Πατάπιος, Καυσοκαλυβίτης Μοναχός

Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Kausokalyvitēs, Patapios, 1962-
  • Kaysokalivitis, Patapios, 1962-
  • Patapios, Patapios, Elder,, 1962-