Πολίτης, Λίνος

  • Πολίτης, Λίνος,  (gre)
  • Politis Linos,  (eng)
Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Politēs Linos, 1906-1982