Σκλαβενίτης, Τριαντάφυλλος Ε.

Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Sklavenitēs, T. (Triantaphyllos E.)
  • Sklavenitēs, Triantaphyllos
  • Sklavenitis, Triantaphyllos
  • Sklavenitēs, T.