Ασδραχάς, Σπύρος Ι.

  • Ασδραχάς, Σπύρος Ι.,  (gre)
  • Asdrachas, Spyros I.,  (eng)
Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Asdrachas, Sp.
  • Ασδραχας, Σπ.
  • Asdrahas, Spyros
  • Asdrachas, Sp. (Spyros I.)
  • Asdrachas, Spuros