Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων

Vol.43, No.85-86, 1991