Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας

No.ΛΗ, 1995