Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα

Vol.22, No.1, 1969