Αρχείον οικονομικής ιστορίας

Vol.III, No.1-2, 1993