Νικολοπούλου, Κλεοπάτρα

  • Νικολοπούλου, Κλεοπάτρα (gre)
  • Nikolopoulou, Kleopatra (eng)