Χατζόπουλος, Μιλτιάδης Β.

 • Χατζόπουλος, Μιλτιάδης Β.,  (gre)
 • Hatzopoulos, Miltiades B.,  (eng)
 • Βιογραφικό:
 • Director of the Institute for Greek and Roman Antiquity (K.E.R.A.); vice president of National Hellenic Research Foundation (N.H.R.F.); born in Athens in 1944; Ph.D. University of Paris I, Panthéon-Sorbonne, 1971; taught French, Latin and Greek in high school in France, 1967-1970; editor in chief at Ekdotike Athenon in Greece, 1971-1979; professor of Greek history, Universty of Paris X, Nanterre; since 1979, researcher at K.E.R.A., director since 1992; researches history, epigraphy, religion of Macedonia) (πηγή: LC), http://www.eie.gr/nhrf/institutes/igra/cvs/cv-hatzopoulos-gr.pdf
 • Θέση:
  Ομότιμος διευθυντής ερευνών
 • Οργανισμός:
  Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών. Τομέας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας
Εναλλακτικές Αποδόσεις:
 • Chatzopoulos, Miltiadēs V.
 • Chatzopoulos, M. (Miltiadēs V.)
 • Hatzopoulos, Miltiades
 • Hatzopoulos, M. (Miltiades B.)
 • Chatzopoulos, M.V. Miltiadēs V.
 • Hatzopoulos, Miltiades B.
 • Hatzopoulos, M.B. Miltiades B.
 • Hatzopoulos, Miltiade B.
 • Χατζοπουλος, Μ.
 • Χατζόπουλου, Μιλτιάδη