Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων

Vol.50, No.1, 1998