Αχειμάστου - Ποταμιάνου, Μυρτάλη

  • Αχειμάστου - Ποταμιάνου, Μυρτάλη (gre)
  • Acheimastou - Potamianou, Myrtali (eng)
Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Ποταμιανού, Μυρτάλη Αχειμάστου -
  • Acheimastou-Potamianou, Myrtalē
  • Potamianou, Myrtalē
  • Acheimastou-Potamianou, M. (Myrtalē)