Πόλη και περιφέρεια : έκδοση μελετών του χώρου

No.2, 1981