Εθνολογία : περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας

Vol.2, No.1, 1993