Δημητροκάλλης, Γεώργιος

Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Dēmētrokallēs Geōrgios
  • Dimitrokallis Giorgio
  • Dēmētrokallēs G. (Geōrgios)
  • Dimitrokallis G.
  • Dimitrokallis Georgios
  • Dimitrokallis Georges