Λιλιμπάκη - Ακαμάτη, Μαρία

  • Λιλιμπάκη - Ακαμάτη, Μαρία (gre)
  • Lilibaki-Akamati, M. (eng)
Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Ακαμάτη, Μαρία Λιλιμπάκη -
  • Akamatē, Maria
  • Lilibaki-Akamati, Maria
  • Lilimpakē-Akamatē, Maria