Σαμψών, Αδαμάντιος

  • Σαμψών, Αδαμάντιος (gre)
  • Sampson, Adamantios (eng)