Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών

Vol.XXII, No.1, 1989