Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών

Vol.XX, No.1-2, 1987