Τερζοπούλου, Δόμνα

  • Τερζοπούλου, Δόμνα (gre)
  • Terzopoulou, Domna (eng)