Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων

Vol.40, No.79-80, 1988