Μανούσακας, Μανούσος Ι.

  • Μανούσακας, Μανούσος Ι.,  (gre)
  • Manousakas, M.,  (eng)
Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Manussacas, M., 1914-
  • Manousakas, Manousos, 1914-
  • Manoussakas, Manoussos, 1914-
  • Manoussakas, M., 1914-
  • Manoussacas, Manoussos, 1914-