Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών

Vol.XI, No.1, 1978