Παρλαμά, Λιάνα

  • Παρλαμά, Λιάνα (gre)
  • Parlama, L. (eng)