Αδακτύλου, Φωτεινή

  • Αδακτύλου, Φωτεινή (gre)
  • Adaktylou, Photeini (eng)