Γαλάβαρης, Γεώργιος

  • Γαλάβαρης, Γεώργιος,  (gre)
  • Galavaris, George,  (eng)
Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Galavarēs, Giōrgos