Δρούγου, Στέλλα

  • Δρούγου, Στέλλα (gre)
  • Drougou, S. (eng)