Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων

Vol.ΚΕ, No.49-50, 1973