Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων

Vol.47-48, No.1, 1995