Θέμελης, Πέτρος Γ.

  • Θέμελης, Πέτρος Γ.,  (gre)
  • Themelis, Petros (eng)
Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Themelēs Petros
  • Temelis Peter