Καραμεσίνη - Οικονομίδου, Μαντώ

Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Οικονομίδου, Μαντώ Καραμεσίνη -
  • Oikonomidou-Karamesinē, Mantō
  • Karamesinē, Mantō
  • Oeconomides, Mando
  • Oikonomidēs, Mando
  • Oikonomidou, Mantō