Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών

Vol.V, No.1, 1972