Σπυρόπουλος, Θεόδωρος Γ.

  • Σπυρόπουλος, Θεόδωρος Γ. (gre)
  • Spyropoulos, Th. (eng)