Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα

Vol.38, No.2, 1987