Αλιπράντης, Θεολόγος Χρ.

  • Αλιπράντης, Θεολόγος Χρ. (gre)
  • Aliprantes, Th. Ch. (eng)