Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών

Vol.IV, No.3, 1971