Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, Λυδία

  • Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, Λυδία (gre)
  • Paparriga-Artemiadi, Lydia (eng)